We zijn er klaar voor. Waarom jullie niet?

Aan: EU-ministers van Milieu

Beste minister,

De EU schreef in 2015 geschiedenis toen het met sterke klimaatdoelstellingen aan de onderhandelingstafel verscheen en de wereld ervan overtuigde het Akkoord van Parijs te ondertekenen. Dat harde werk kan later dit jaar op de VN-klimaattop in Glasgow ongedaan gemaakt worden, tenzij wereldregeringen NU concrete stappen zetten om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te verwezenlijken. Tenzij de EU plannen aankondigt om haar klimaatdoelstellingen drastisch te verhogen, zullen de andere wereldleiders niet bewegen.

In heel Europa staken jongeren al meer dan een jaar. Miljoenen mensen vragen wereldwijd om klimaatmaatregelen. De boodschap aan de besluitvormers is glashelder: Wij zijn er klaar voor. Waarom jullie niet?

Op 4 maart gaf de eurocommissaris voor klimaat Frans Timmermans ons mooie woorden, maar een lege klimaatwet. In plaats van concrete maatregelen om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te verhogen, koos hij voor een verre belofte van klimaatneutraliteit tegen 2050 zonder duidelijke maatregelen om dat te bereiken. We moeten handelen voordat het te laat is. Het verhogen van de EU-doelstelling tot 65% uitstootreductie in 2030 zou de burgers en de rest van de wereld laten zien dat we dapper genoeg zijn om te doen wat nu moet gebeuren.

Jullie hebben de kans om klimaatgeschiedenis te schrijven, maar dan moeten jullie snel handelen.

Wij roepen de EU-ministers op om de doelstellingen te verhogen en de wereld weg te leiden van een klimaatramp. Het is nu tijd om de klimaatwet te vullen met concrete plannen voor 2030:

  • Stel een volledige afbouw van het gebruik van steenkool voor.
  • Neem maatregelen om een honder procent hernieuwbare economie te garanderen.
  • Zet een onafhankelijke wetenschappelijke klimaatraad op die het Europese koolstofbudget op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten bepaalt.
  • Zorg ervoor dat alle EU-investeringen klimaatbestendig zijn en dat 50% van de EU-begroting wordt gebruikt om de klimaatcrisis te bestrijden.


Zet alles op alles om de klimaatdoelstelling van de EU voor 2030 te verhogen tot 65%.
Voor ons allemaal, doe het nu. Het klimaat kan niet wachten. Wij zullen niet wachten.

2020 is het jaar om woorden in daden om te zetten. We zijn er klaar voor. We kunnen dit. Laten we samen het klimaat redden!

- Supporters

Doel 15.000


Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Dit is een verplicht veld

Houd me op de hoogte van campagnes via e-mail ( privacybeleid )

Please select an option

Ik ontvang graag e-mails van de Groenen/EVA in het Europees Parlement

Please select an option

Ik zou graag e-mails otvangen van mijn nationale groene partij

Please select an option

Submit error please try again


Ik ontvang graag e-mails van de Groenen/EVA in het Europees Parlement

Dit is een verplicht veld

Ik zou graag e-mails otvangen van mijn nationale groene partij

Dit is een verplicht veld

Bedankt dat je onze besluitvormers hebt verteld dat ze actie moeten ondernemen tegen de klimaatcrisis! Het is fijn om deze strijd samen te voeren. Help nu door onze actie te delen!