Peníze ze zemědělských fondů nesmí končit v kapsách oligarchů!

Adresát: členské státy EU

Společná zemědělská politika EU (SZP) představuje více než třetinu celého evropského rozpočtu. Jako největší rozpočtová položka Unie mají přímé platby pro zemědělce vyplácené v rámci SZP obrovský vliv na strukturu zemědělské produkce a postupů v celé Evropě.

Platby jsou přidělovány podle hektarů půdy, což znamená, že vítězi se stávají velké průmyslové zemědělské komplexy, zatímco drobní, udržitelněji hospodařící zemědělci přicházejí zkrátka.

Studie iniciovaná skupinou Zelených/EFA v Evropském parlamentu sledovala, kam plynou prostředky z evropských zemědělských fondů ve střední a východní Evropě. Ukázalo se, že z peněz daňových poplatníků jsou často financovány podvody, korupce a podkopávání právního státu. Chybí kontrolní mechanismy pro monitorování, kam finanční prostředky směřují a kdo jsou jejich skuteční příjemci.

Abychom získali kontrolu nad těmito procesy, je potřeba stanovit strop pro platby jednotlivým příjemcům. Jedině tak budeme moci zajistit podporu drobných zemědělců a rozvoj venkova, místo abychom obrovské částky přelévali do kapes oligarchů, velkých vlastníků nemovitostí, investičních fondů a nadnárodních korporací.

Požadujeme proto povinné zastropování plateb vyplácených v rámci společné zemědělské politiky EU ve výši 100 000 eur na konečného příjemce a zavedení přísných kontrolních mechanismů rozdělování těchto finančních prostředků. Pojďme převzít kontrolu nad společnou zemědělskou politikou!

- Podporovatelé

Cíl 4 000


Požadovaná položka
Požadovaná položka
Požadovaná položka

Požadovaná položka

Informujte mě čas od času emailem o kampaních

Please select an option

Chci dostávat emaily z frakce Zelení/ESA v Evropském parlamentu

Please select an option

Mám zájem o zprávy od Zelených z mé země

Please select an option

Submit error please try again


Chci dostávat emaily z frakce Zelení/ESA v Evropském parlamentu

Požadovaná položka

Mám zájem o zprávy od Zelených z mé země

Požadovaná položka

Děkujeme za váš podpis. Pomůžete nám získat více lidí na podporu petice? Sdílejte ji s přáteli!