Sänk rösträttsåldern till 16 år!

Deutsche | EnglishFrançais | Nederlands | Spanish | Swedish | Português | Magyar

Namnsamling till de europeiska medlemsstaterna:

Klimatkrisen är här, och unga är de som har mest att förlora. Tusentals av skolungdomar runt om i Europa ställer reser sig, skolstrejkar, kräver att politiker tar till konkret handling mot klimatförändringarna. Politisk passivitet mot klimatförändringar påverkar unga människor mer än andra generationer. Ändå har de minst att säga till om! En framtid med klimatförändringar kommer att ärvas av nästa generation. Därför är det tid för länder i EU att sänka rösträttsåldern till 16 år och tillåta unga att få sin röst hörd i parlamentsval.

Politik behöver fiska fläktar. Våra institutioner måste tillgodose unga människor i beslutsfattande, speciellt när det gäller klimatförändringar. Unga människor i Europa vill ha sin röst hörd. Mer än någonsin tidigare går de med i civila organisationer, protester, namninsamlingar, sociala rörelser och engagerar sig de formella politiska systemet som inte inkluderar dom. Österrike och Malta har båda sänkt rösträttsåldern, och Europaparlamentet har varit positiva till deras beslut. Nu, det Europeiska rådet behöver följa exemplen. Det är tid att sänka rösträttsåldern till 16 år.

5,964 SIGNATURES
GOAL: 0 signatures

Will you sign?