Verlaag de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar!

Deutsche | EnglishFrançais | Nederlands | Spanish | Swedish | Português | Magyar

Aan de Europese Lidstaten

De klimaatcrisis is een feit, en jongeren hebben het meest te verliezen. Duizenden scholieren in heel Europa staan op, spijbelen en vragen van politici concrete maatregelen in de strijd tegen klimaatverandering. De politieke laksheid rond dit thema heeft op jongeren een grotere impact dan op elke andere generatie. Bij verkiezingen hebben zij echter de minste macht om hun mening te laten horen. De volgende generatie erft een planeet die door klimaatverandering ernstig bedreigd wordt. Daarom moeten de landen in de Europese Unie de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar brengen en jongeren politieke zeggenschap geven.

De politiek heeft een frisse wind nodig. Daarom moeten onze instellingen jongeren betrekken bij besluitvorming, vooral over klimaatverandering. Jongeren in Europa willen dat hun stem gehoord wordt. Meer dan ooit sluiten ze zich aan bij niet-gouvernementele organisaties, protestacties, petities en sociale bewegingen. Ze ondernemen rechtstreeks actie in plaats van zich te wenden tot formele politieke structuren die hen geen plaats bieden. Oostenrijk en Malta hebben allebei de stemgerechtigde leeftijd al verlaagd, en het Europees Parlement heeft die beslissing bekrachtigd. De Europese Raad zou dit voorbeeld moeten volgen. Het is tijd om de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar te brengen.

Doe je mee?