Transparantie in ons voedselsysteem

English | Deutsch | Fran莽ais聽| Italiano |聽Spanish

PETITIE

Aan het Europees Parlement

Als kiezer wil ik u aansporen om voor strenge regels te stemmen die een 鈥嬧媏inde te maken aan de geheimhouding van industriestudies die worden gebruikt om aan te tonen dat pesticiden veilig zijn. Als onze gekozen vertegenwoordiger in het Europees Parlement moet u onze gezondheid, het voedsel dat we eten, onze planten en onze omgeving beschermen tegen giftige pesticiden.


Toch blijft het besluitvormingsproces over pesticiden berusten op niet-gepubliceerde studies die zijn opgedragen en beoordeeld door de producenten van pesticiden. Dit is onaanvaardbaar en moet veranderen.

Uw stem in het Europees Parlement op 16 januari zal cruciaal zijn om te bepalen of burgers in de toekomst de Europese instellingen kunnen vertrouwen, in het bijzonder de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

Zoals u weet, heeft de glyfosaat-case gewezen op ernstige tekortkomingen in de manier waarop pesticiden worden goedgekeurd. In het grootste Europese Burgerinitiatief ooit, hebben meer dan een miljoen mensen hun stem laten horen. Zij hebben van de Europese Commissie ge毛ist om mens en milieu te beschermen tegen giftige pesticiden, door het verbeteren van de transparantie van ons voedselsysteem, en ervoor te zorgen dat studies ter ondersteuning van de wettelijke goedkeuring van pesticiden openbaar worden gemaakt.

Daarom dring ik er bij u op aan ervoor te zorgen dat alle sectorstudies in hun geheel voor het publiek beschikbaar zijn en dat degenen die de beoordeling van pesticiden uitvoeren geen belangenconflict hebben.

Miljoenen EU-burgers kijken met spanning uit naar uw stem voor belangrijke wijzigingen in het systeem voor de goedkeuring van pesticiden. Onze gezondheid, ons voedsel, onze planten en dieren moeten voor gaan aan de belangen van gesloten lobby's en priv茅belangen van multinationals.

Kom je ook in actie?