Je čas dostát svým závazkům

English | Österreich | België/Belgique | ČeskoБългария | Suomi | France | Deutschland | Ελλάδα | Ireland | Italia | Nederland | Polska | España

Andrej Babiš,

Čas běží. Dnes, tři roky poté, co byla uzavřena přelomová klimatická dohoda v Paříži, je jasné, že abychom zastavili klimatickou změnu, budeme toho muset udělat mnohem, mnohem víc. Ale máme i dobré zprávy: řešení, která nám umožní přejít na zelenou ekonomiku, existují. Nejen v Evropě ale i v dalších částech světa přibývá lidí, kteří tuto změnu požadují.

Jedná se proto o otázku politické vůle. Přišel čas dostát svým závazkům.

Na základě vědeckých údajů dnes víme, že současný plán Evropy snížit své emise do roku 2030 o 40% nestačí na to, abychom udrželi růst průměrné globální teploty pod hranicí 1,5 °C. To může mít katastrofální důsledky. Poslední zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) uvádí, že vzestup teploty o více než 1,5°C bude mít výrazný dopad na vzestup hladiny oceánů, uchování biodiverzity, zdraví lidí, dostupnost potravin a hospodářský rozvoj.Abychom byli přesní, současný plán nestačí ani na to, abychom vzestup teploty udrželi pod hranicí 2°C.

Navíc je zřejmé, že EU neplní to, k čemu se v Paříži zavázala.

Teplota naší planety se podle vědeckých studií zvýší minimálně o další 3°C, pokud jednotlivé státy výrazně nezvýší své závazky.

Vyzýváme představitele zemí EU, aby se zavázali ke snížení emisí alespoň o 55% do r. 2030, abychom snížili riziko katastrofální klimatické změny.

  • Vyzýváme vás, abyste přijal účinná opatření a ukázal tak, že tento závazek berete vážně. Pokud jde o Českou republiku: 
  • Česká republika musí bezodkladně snížit svoji výrobu energie z uhlí alespoň o 13 TWH (cca 15% z celkové roční produkce).
  • Soběstačnost ČR ve výrobě energie nebude tímto krokem ohrožena, neboť uvedené množství energie se vyrábí výhradně za účelem vývozu.
  • Je třeba zdůraznit, že ačkoliv zisk z tohoto vývozu je výhodný pro soukromé investory, je vykoupen škodami na životním prostředí a lidském zdraví. To je nepřijatelné.

Podepíšete to?