е време за реални действия

English | Österreich | België/Belgique | ČeskoБългария | Suomi | France | Deutschland | Ελλάδα | Ireland | Italia | Nederland | Polska | España

До: Бойко Борисов 

Часовникът тиктака. Три години след историческото споразумение за климата в Париж е ясно, че трябва да направим много повече, за да ограничим, изменението на климата. Но има и добра новина: Решенията за бързо преминаване към зелена икономика са налице и ние ги виждаме. Хората в Европа и по целия свят ясно заявяват, че искат сериозни действия, сега.

Така че сега е само въпрос на политическа воля и е “време разделно”.

Науката доказа, че настоящите цели на ЕС за намаляване на емисиите с 40% до 2030 г. не са достатъчно амбициозни, за да ограничат покачването на температурата до 1.5 ° С. Това би било катастрофално, особено предвид неотдавнашния доклад на Междуправителствения комитет по изменението на климата (IPCC), който показа огромното отрицателно въздействие за всички на планетата при повишаване на температурата с над 1,5 ° С, касаещо покачването на морското равнище, загубата на биоразнообразие, рисковете за здравето хората, осигуряване на храна и икономическите загуби в глобален мащаб за всички икономики. Реално не е достатъчно да се поддържа цел за покачване на температурата с над 2 ° С. На всички ни е ясно, че ЕС няма да може да постигне климатичните цели от Парижкото споразумение. Учените доказаха многократно, че температурата на Земята ще се увеличи поне с 3 градуса, ако държавите по света не поемат по-сериозни ангажименти, веднага.

Настояваме лидерите на ЕС да се ангажират най-малко с 55% намаляване на емисиите до 2030 г., за да се избегне рискът от климатичните промени.

Настояваме да поемете ангажимент за справяне с изменението на климата, като предприемете смели действия днес. За да покажете ангажимента си, България се нуждае от:

  • Истински мерки за справяне със замърсяването на въздуха, като внедряване на чисти, възобновяеми енергийни източници, без такива базирани на горене;
  • Бързо прекратяване на субсидиите за въглищата, следвайки европейските правила, и присъединяване на България към европейската платформа за преход на въглищните региони;
  • Прекратяването на лошият порок, държавните енергийни помощи да отиват за дърва и въглища и бърза смяна на подхода за подпомагане на социално-уязвимите групи, така че тази помощ да не представляват проблем за здравето на всички хора;
  • Поемане на дългосрочен ангажимент за развитие на природосъобразна, устойчива, модерна и пазарно-ориентирани цели и политики за декарбонизация на енергетиката и цялата икономика, от която изгода ще имат всички потребители;
  • Превръщането на България от икономика ползваща 4 пъти повече енергия от средните нива за Европа, в лидер на Балканите, привличащ глобални инвестиции и интерес, прекратявайки зависимостта си от изкопаемите горива, и полагаща основните на една изцяло декарбонизирана икономика.
3,865 SIGNATURES
GOAL: 0 signatures

Will you sign?