Podpořte daňovou transparentnost

English | Español | French

Podpořte daňovou transparentnost pro velké nadnárodní korporace v EU!

Každý rok přijde EU o 50-70 miliard eur kvůli agresivním daňovým optimalizacím velkých nadnárodních firem.
Tomu může zabránit jen skutečná daňová transparentnost, která by nadnárodní firmy donutila platit daně ve spravedlivé výši.

Bohužel ale Česká republika společně se Švédskem, Německem, Irskem, Finskem, Lucemburskem, Rakouskem a Maďarskem aktuálně blokují klíčovou reformu transparentnosti daní, podle které by nadnárodní firmy musely zveřejnit informace o tom, kde vytvářejí své zisky a kde platí daně.

Místo aby podpořily daňovou transparentnost, vlády členských státu EU se snaží tuto reformu pohřbít. 

Tzv. povinné veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí (Public Country-by-Country Reporting) by umožnilo předcházet tomu, aby velké nadnárodní firmy účelově přesouvaly své zisky mezi státy, a donutilo by je platit daně ve spravedlivé výši. 

Žádáme členské státy Evropské unie, aby přestaly blokovat daňovou transparentnost v EU a aby co možná nejrychleji přijaly návrh na povinné podávání zpráv podle jednotlivých zemích v Radě!

Podepíšete?

My, občané EU, požadujeme, aby vlády EU přestaly blokovat spravedlivé zdanění nadnárodních korporací. Politici nejsou voleni nadnárodními korporacemi, ale námi. A náš hlas bude slyšet.

Podpořte petici a dejte tak vědět, co si myslíte.  #TaxJustice