Stop insectageddon!

English | Francais | Nederlands | Deutsch | Magyar | Español | Italiano

Petitie

Miljoenen insectensoorten worden met uitsterven bedreigd in wat wetenschappers de zesde uitstervingsgolf noemen. Sinds de jaren 90 vindt er een scherpe daling van 75% van de insectensoorten plaats. Een ineenstorting van de insectenpopulatie kan voedselketens drastisch beïnvloeden, waardoor ook dieren hoger in de voedselketen worden uitgeroeid en de lucht- en waterkwaliteit wordt aangetast.

Dit heeft geen natuurlijke oorzaken, maar is te wijten aan menselijk handelen. De grootste oorzaken van de dalende insectenpopulatie en schokken voor de biodiversiteit in Europa zijn pesticiden.

We moeten biodiversiteit beschermen, klein en groot.

Daarom eisen wij dat de Europese Commissie een EU-brede bindende doelstelling voor de reductie van pesticiden voorstelt.

Doe je mee?