Zachraňme prales Hambach!

EnglishDeutsch

Adresáti:
Armin Laschet, předseda vlády spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko
Svenja Schulze, federální ministryně životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti Spolkové republiky Německo
Peter Altmaier, federální ministr ekonomiky a energetiky Spolkové republiky Německo
 

Vážený pane premiére, vážená paní federální ministryně, vážený pane federální ministře,

nadnárodní energetická společnost RWE právě vyklízí prales Hambach, aby uvolnila místo pro povrchovou těžbu. Pokud její plán vyjde, brzy by mohlo dojít na kácení stromů, které zde rostly po mnoho staletí.

Místní občané a ekologičtí aktivisté proti těmto plánům protestují už déle než pět let, aby prales Hambach zachránili, ale přestože už podali řadu stížností, zatím se jim RWE zastavit nepodařilo.

Těžbou hnědého uhlí v regionu Porýní se společnost podílí na německé produkci emisí CO2 až 30 procenty. O budoucnosti uhlí v Německu má rozhodovat Uhelná komise, kterou jmenovala německá vláda.
Tato komise má rozhodnout o postupném ukončení používání uhlí, avak RWE mezitím postupuje na vlastní pěst a směřuje k tomu, že odstraní i to, co z Hambašského lesa ještě zbylo. RWE tak svým jednáním Uhelnou komisi připravuje o její autoritu.
V silách federální vlády a vlády spolkové země Severní Porýní-Westfálsko je tento projekt, který je nesmírně škodlivý pro naše životní prostředí a klima, zastavit.

Žádáme proto následující:
• Požadujeme okamžité zastavení projektu RWE, dokud Uhelná komise nerozhodne o návrhu na ukončení těžby uhlí v Německu. Prosíme vás, abyste zajistili, že prales Hambach zůstane po dobu jednání chráněn.
• Žádáme také o ochranu práv aktivistů, kteří nenásilně demonstrují za svůj cíl chránit prales, aby nebyl vykácenen a nemusel ustoupit těžbě špinavého hnědého uhlí.

Prales Hambach je nutné ochránit!

Se srdečným pozdravem

Who's signing

Ondrej Michalek
Kornelia Smiešková
Dagmar Krišová
Jan Hrudka
Martina Duskova
Jan Kopřiva
Rostislav Stoček
Věnek Bonuš
Jitka Nesrstová

Will you sign?

Opt in to occasional emails from my national Green party

Showing 9 reactions

  • Ondrej Michalek
  • Kornelia Smiešková
  • Dagmar Krišová
  • Jan Hrudka
  • Martina Duskova
  • Jan Kopřiva
  • Rostislav Stoček
  • Věnek Bonuš
  • Jitka Nesrstová