Spiesz na ratunek pszczołom i rolnikom

 Deutsche | Español | EestiEnglishFrançais | Italiano | MagyarNederlands | Polska

PETYCJA

Do: Komisja Europejska


Stosowany obecnie model intensywnego rolnictwa przyczynił się do drastycznego spadku bioróżnorodności. Nasze pola i gospodarstwa rolne niszczą toksyczne chemikalia wytwarzane przez Bayer-Monsanto i Co. Giną motyle, owady i coraz rzadziej spotykane są pospolite ptaki. Jesteśmy wciąż narażani na działanie toksycznych, syntetycznych pestycydów, w coraz większym stopniu zanieczyszczane są nasze rzeki i strumienie.

Przed rokiem 2035 Unia Europejska powinna całkowicie uwolnić się od toksycznych pestycydów, promując na całym kontynencie bardziej zrównoważoną politykę rolną. Obecne rolnictwo zdecydowanie sprzyja zanikowi różnorodności biologicznej i zmianom klimatu. Rozwiązaniem problemu może być rolnictwo bardziej przyjazne dla środowiska, które przywróci różnorodność biologiczną i ochroni klimat.

Będąc obywatelami Europy, sprzeciwiamy się temu uprzemysłowionemu systemowi rolnemu i wzywamy Komisję Europejską do:

  • Wycofania do roku 2035 toksycznych, syntetycznych, pestycydów​
  • Przywrócenia różnorodności biologicznej​
  • Wspierania rolników w okresie przejściowym

 

Niniejsza petycja jest częścią Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO), w której Tilt wraz z 90 organizacjami społecznymi z 17 krajów domaga się podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ratowania naszej różnorodności biologicznej, a także ochrony rolników.

Legalny i demokratyczny instrument, jakim jest EIO, po zebraniu miliona podpisów z co najmniej 7 państw członkowskich, zobowiązuje Komisję Europejską do zareagowania na żądania obywateli.

Po podpisaniu niniejszej petycji zostaniesz przekierowana/-y do strony internetowej EIO, na której pojawi się prośba o podanie dodatkowych informacji w celu zatwierdzenia Twojego podpisu. Aby pominąć pierwszy krok i przejść od razu do podpisania ECI, kliknij TUTAJ.

Podpiszesz?

Nasze pola i gospodarstwa zalewają toksyczne chemikalia z Bayer-Monsanto i Co. Najwyższą cenę płacą pszczoły i inne owady zapylające. Dlaczego? Ponieważ UE blokuje wprowadzenie oszczędzającego pszczoły zakazu stosowania niebezpiecznych pestycydów.

Możliwe jest jednak przestawienie się na inny model rolnictwa!

DOŁĄCZ SWÓJ PODPIS, aby położyć kres stosowaniu zgubnych pestycydów