Red bijen en boeren

Español | Eesti | MagyarDeutscheFrançais | English | Italiano

PETITIE

Aan: EU-commissie


Het huidige model van intensieve landbouw heeft geleid tot een enorme achteruitgang van de biodiversiteit. Onze velden en boerderijen worden doordrenkt met giftige chemicaliën van Bayer-Monsanto en Co: vlinders en insecten verdwijnen, zodra gewone vogels zeldzaam worden. Tegelijkertijd worden burgers voortdurend blootgesteld aan giftige synthetische pesticiden en zijn onze rivieren en beken vervuild.

De Europese Unie moet tegen 2035 vrij zijn van giftige pesticiden door een duurzamer landbouwbeleid op het hele continent te bevorderen. De landbouw van vandaag versnelt het verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering. De oplossingen zijn er: milieuvriendelijkere landbouw om de biodiversiteit te herstellen en het klimaat te beschermen.

Wij, als burgers uit heel Europa, komen in opstand tegen dit geïndustrialiseerde landbouwsysteem en we roepen de EU-Commissie op om:

  • Geleidelijke eliminatie van giftige synthetische pesticiden tegen 2035​
  • Herstel biodiversiteit
  • Steun boeren in de transitie

 

Deze petitie is onderdeel van een European Citizens 'Initiative (ECI), waarbij Tilt samen met 90 maatschappelijke organisaties uit 17 landen actie vereist om onze biodiversiteit te redden en boeren te beschermen.

ECI is een juridisch en democratisch instrument dat de Europese Commissie verplicht om te reageren op de eisen van burgers, zodra we een miljoen handtekeningen van ten minste 7 lidstaten hebben verzameld.

Nadat u deze petitie hebt ondertekend, wordt u doorgestuurd naar de webpagina van de ECI waar u wordt gevraagd om wat extra informatie te verstrekken om uw handtekening voor de ECI te valideren. Klik HIER om de eerste stap over te slaan en direct de ECI te tekenen.

Wil je tekenen?

Onze velden en boerderijen worden doordrenkt met giftige chemicaliën van Bayer-Monsanto en Co. Bijen en andere bestuivers betalen de hoogste prijs. Waarom? Omdat de EU een bijenbesparend verbod op gevaarlijke pesticiden tegenhoudt.

Maar een ander landbouwmodel is mogelijk!

Onderteken nu om een einde te maken aan het gebruik van schadelijke pesticiden