Päästame mesilased ja talunikud!

Español | MagyarDeutscheFrançais | Nederlands | English

PETITSIOON

Euroopa Komisjonile

Praegune intensiivse põllumajandustootmise mudel on viinud bioloogilise mitmekesisuse märkimisväärse vähenemiseni. Meie põllud on üle ujutatud Bayer-Monsanto ja Co mürgistest kemikaalidest: liblikad ja putukad kaovad, meie tavapärased linnud muutuvad haruldasteks. Samal ajal puutuvad inimesed pidevalt kokku mürgiste sünteetiliste pestitsiididega ning meie jõed ja ojad on saastatud.  

Euroopa Liit peab 2035. aastaks vabanema mürgistest pestitsiididest ning edendama säästvamat põllumajanduspoliitikat kogu kontinendil. Tänapäeva põllumajandus kiirendab bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ja kliimamuutusi. Lahendused on olemas: keskkonnasõbralikum põllumajandus bioloogilise mitmekesisuse taastamiseks ja kliima kaitsmiseks.

Meie, kogu Euroopa kodanikud, oleme selle industrialiseeritud põllumajandussüsteemi vastu ja kutsume Euroopa Komisjoni üles:

  • kaotama järk-järgult mürgised sünteetilised pestitsiidid 2035. aastaks​
  • taastama bioloogiline mitmekesisus​
  • toetama põllumajandusettevõtjaid üleminekuperioodil

 

See petitsioon on Euroopa kodanikualgatuse osa, milles Tilt koos 90 kodanikuühiskonna organisatsiooniga 17 riigist nõuab meetmete võtmist meie bioloogilise mitmekesisuse päästmiseks ja põllumajandusettevõtjate kaitsmiseks.

Euroopa kodanikualgatus on seaduslik ja demokraatlik vahend, mis kohustab Euroopa Komisjoni reageerima kodanike nõudmistele, kui oleme kogunud miljon allkirja vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Pärast selle petitsiooni allkirjastamist suunatakse sind Euroopa kodanikualgatuse veebilehele, kus palutakse sul anda lisateavet, et kinnitada oma Euroopa kodanikualgatusele antud allkirja kehtivust. Kui soovid kohe kodanikualgatusele allkirja anda, kliki siin.

Kas sa kirjutad alla?

Meie põllud on üle ujutatud Bayer-Monsanto ja Co mürgistest kemikaalidest. Kõige rängemat hinda maksavad mesilased ja muud tolmeldajad. Miks? Sest EL ei astu samme ohtlike pestitsiidide keelustamiseks, mis päästaks mesilased.  

Kuid teistsugune põllumajandusmudel on võimalik!

ANNA ALLKIRI, et lõpetada kahjulike pestitsiidide kasutamine