Rädda våra hav

English | Italiano | Español | Dansk | Svenska |Eesti keel| Português |Gaelic

NAMNINSAMLING

Det ömtåliga ekosystemet i våra hav hotas allvarligt. Ökad mänsklig aktivitet, från sjöfart till utvinning av fossila bränslen, överfiske till förorening av luft, vatten och plast utövar större tryck på haven. Klimatförändringen bryter den naturliga balansen i marina livsmiljöer genom ökande temperaturer, och havsvattnets försurning hotar vidare många arters livskraft genom hela livsmedelskedjan.

Endast 9 % av EU:s hav omfattas för närvarande av klassningen ”marint skyddat område”. De flesta av dessa områden är egentligen inte skyddade mot konsekvenserna av mänskliga verksamheter. Detta är inte tillräckligt.

Vi måste utse avsevärda områden i de europeiska haven till nätverken av marina skyddsområden, fria från mänsklig interferens, för att möjliggöra en återhämtning av den biologiska mångfalden och förbättra ekosystemens motståndskraft mot klimatförändring på lång sikt.

Stöd kravet på att 30 % av våra hav ska ingå i verkliga marina skyddsområden med effektiva förvaltningsåtgärder på plats under nästa Europaparlament. Skriv under namninsamlingen nu.

 

 

Vill du skriva under?

Det ömtåliga ekosystemet i våra hav hotas allvarligt. Vi behöver marina skyddsområden

SKRIV UNDER NU