Save Our Seas

English | Italiano | Español | Dansk | Svenska |Eesti keel| Português |Gaelic

Petition

Tá an éiceachóras leochaileach ár bhfarraigí faoi bhagairt thromchúiseach. Le gníomhaíocht an duine ag meadú, ag loingseoireacht go taiscéalaíocht breosla iontaise, ó ró-iascaireacht go truailliú aeir, uisce agus plaisteach; tá sé uilig ag cur níos mó strus ar an bhfarraige.

Tá athrú aeráide ag cur isteach ar chothromaíocht nádúrtha ghnáthóga na mara trí theocht mhéadaitheach, agus cuireann aigéadú aigéin inmharthanacht a lán speiceas ar fud an tslabhra bia i mbaol. Faoi láthair, níl ach 9% de fharraigí an AE clúdaithe ag Limistéir Chosanta Mara.Ní chosnaítear formhór na gceantar seo i ndáiríre i gcoinne thionchair ghníomhaíochtaí daonna. Níl sé seo sách maith.

Ní mór dúinn cuideanna suntasacha d’uiscí na hEorpa a ainmniú mar ghréasáin de MPAanna, saor ó thrasnaíocht an duine, chun ligean don bhithéagsúlacht feabhas a chur ar athléimneacht éiceachórais in aghaidh athrú aeráide san fhadtéarma. Déan taca leis an nglaoch ar 30% dár bhfarraigí i limistéir fíorchosanta mhuirí le bearta éifeachtacha bainistíochta i bhfeidhm faoin gcéad pharlaimint Eorpach eile. Sínigh an achainí anois.

2,978 SIGNATURES
GOAL: 0 signatures

Will you sign?

Tá ár bhfarraigí faoi bhagairt thromchúiseach ó thruailliú, ó dhramhaíl, ó ró-iascaireacht agus ó iniúchadh breosla iontaise. Tá cuid dár saol mara is áille ag fáil bháis. Déan taca leis an nglaoch ar 30% dár bhfarraigí i limistéir fíorchosanta mhuirí le bearta éifeachtacha bainistíochta i bhfeidhm faoin gcéad pharlaimint Eorpach eile. Sínigh an achainí anois.