Czas na uniwersalną europejską ładowarkę

Wszyscy nosimy ładowarki. Kiedy o tym zapomnimy, istnieje ryzyko, że nie będziemy w stanie znaleźć odpowiedniej ładowarki i skończymy z rozładowaną baterią. Nie ma jeszcze dobrego powodu, by nie mieć wspólnej ładowarki. Nadszedł czas, aby uporządkować chaos ładowarek, z którymi wszyscy się zmagamy.

Do: Thierry Breton, europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług

Od 10 lat toczy się debata na temat przejścia na wspólną ładowarkę dla wszystkich telefonów komórkowych i innych małych i średnich urządzeń, takich jak tablety i czytniki książek elektronicznych. W 2014 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę wymagającą uniwersanej ładowarki w UE. Z powodu agresywnego lobbingu korporacyjnego - w szczególności ze strony firmy Apple - wciąż tego nie osiągneliśmy.

Tu nie chodzi tylko o ułatwienie nam życia. Każdego roku na całym świecie powstaje 50 milionów ton elektronicznych odpadów. 12,3 mln ton tych odpadów pochodzi z Europy.Ładowarki produkowane są z cennych zasobów, a zmniejszenie ich liczby jest krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki.

W ostatecznym rozrachunku, to my, konsumenci, płacimy cenę, ponieważ jesteśmy zmuszeni do kupowania nowej ładowarki z każdym urządzeniem. To nie przypadek, że Apple jest firmą, która najbardziej opiera się uniwersalnym rozwiązaniom - to właśnie Apple zarabia najwięcej pieniędzy na tym rozwiązaniu.

Tu nie chodzi tylko o ładowarki, ale o to, kto ustala reguły gry. Wybrani przedstawiciele polityczni, czy lobbyści korporacyjni? Wysyłamy jasny komunikat do Komisji: przestańcie blokować uniwersalną ładowarkę.

- Osoby wspierające

Cel 10 000


To pole jest obowiązkowe
To pole jest obowiązkowe
To pole jest obowiązkowe

To pole jest obowiązkowe

Informuj mnie drogą mailową o postępach kampanii

Please select an option

Chciał(a)bym otrzymywać e-maile od Zielonych/WSE w Parlamencie Europejskim

Please select an option

Chciałbym otrzymywać emaile od Partii Zieloni w moim kraju

Please select an option

Submit error please try again


Chciał(a)bym otrzymywać e-maile od Zielonych/WSE w Parlamencie Europejskim

To pole jest obowiązkowe

Chciałbym otrzymywać emaile od Partii Zieloni w moim kraju

To pole jest obowiązkowe

Dziękuję za podpisanie petycji. A teraz pomóżcie szerzyć nasze postulaty!