Stop de wrede dierentransporten!

English | Deutsch | Français | Nederlands | Italiano | Español | Polskie | Magyar | български

Petitie

Aan: Europese Commissie,
Europees Parlement, EU lidstaten 

Elke dag worden duizenden dieren vervoerd onder vreselijke omstandigheden, in Europa en daarbuiten. Ze worden getransporteerd om te worden geslacht, vetgemest of gebruikt voor de fokkerij. Deze reizen duren tientallen uren en soms zelfs dagen, vaak met een gebrek aan ruimte en zonder water en behoorlijk voedsel. Alle soorten boerderijdieren, inclusief hun nakomelingen, zijn onderhevig aan deze wrede handel: varkens, koeien, schapen, ezels, kippen en paarden. De meeste vrachtwagens zijn niet eens voldoende uitgerust; en brengen dus het dierenwelzijn ernstig in gevaar.

Ze hebben last van stress, hitte, kou, verwondingen, gebrek aan ruimte en sommigen sterven zelfs. Zelfs de meest kwetsbaren worden niet gespaard van deze wreedheid. Ongespeende nakomelingen worden het meest getroffen door deze wreedheid. Ze worden gedwongen uren en dagen te staan ​​in volle vrachtwagens zonder voldoende melkvervangers of zelfs rust.

De situatie is nog erger wanneer dieren buiten de EU worden vervoerd, waar de reis vaak dagen duurt, zonder rust. Het is tijd deze wreedheden te stoppen! We hebben EU-wetgeving nodig die alleen in uitzonderlijke gevallen langeafstandsvervoer toestaat en die het lokaal slachten bevorderen.

Dierenwelzijn is momenteel een van de belangrijkste zorgen voor EU-burgers. Daarom doen we een beroep op de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten:

  • Om een maximale reistijd en afstand tot het slachten in te stellen op 4 uur en 300 km
  • Om de maximale reistijd en -afstand nog verder te verminderen voor ongespeende dieren (zoals jonge kalveren) tot max. 50 km en 1,5 uur;
  • Correcte uitvoering van Verordening (EG) nr. 1/2005 met het oog op de harmonisatie van normen voor dierenwelzijn.

Doe je mee?