Прекратяване на нехуманното отношение към животните по време на транспорт!

English | Deutsch | Français | Nederlands | Italiano | Español | Polskie | Magyar | български

Петиция:

Всеки ден, в цяла Европа и извън нея, хиляди животни се транспортират при ужасни условия. Те се транспортират, за да бъдат заклани, угоявани или използвани за разплод. Тези пътувания могат да продължат десетки часове, а понякога дори дни, често с липса на пространство и без вода и подходяща храна. Обект на тази жестока търговия са всички видове селскостопански животни, включително техните поколения:свине, крави, овце, магарета, пиле и коне. По-голямата част от камионите дори не са подходящо оборудвани, което излагане на риск на хуманното отношение към животните.

Те страдат от стрес, горещина, студ, наранявания, липса на пространство, а някои дори умират. Дори и най-уязвимите не са пощадени от тази жестокост. Неотбитите малки са най-засегнати от това зверство. Те са принудени да стоят в продължение на часове и дни в претъпкани камиони без подходящи заместители на млякото или дори почивка.

Ситуацията е още по-лоша, когато животните се транспортират извън ЕС, където напоследък пътуванията често са без никаква почивка. Дойде време да сложим край на тази жестокост! Нуждаем се от закони на ЕС, според които превозът на дълги разстояния да се извършва само в изключителни случаи и които благоприятстват клането на място.

В момента хуманното отношение към животните е една от основните причини за безпокойство на гражданите на ЕС. Затова призоваваме Европейската комисия, Парламента и държавите членки:

  • За да се определи максималното време за пътуване и разстоянието до кланицата на 4 часа и 300km
  • Максималното време за пътуване и разстоянието за неотбитите животни, като младите телета, да се намалят допълнително до максимум 50km и 1,5 часа;
  • Да се прилага правилно Регламент 1/2005 с цел хармонизиране на стандартите за хуманно отношение към животните;
24,485 SIGNATURES
GOAL: 40,000 signatures

Will you sign?