ECI form_NL

Bijna klaar: we hebben nog een paar details nodig om je handtekening van het EBI te valideren.

Een Europees Burgerinitiatief (EBI) is een wettelijk middel dat, indien succesvol, de Europese Commissie verplicht om de eisen van burgers in een formele procedure te horen. 

Daarom zijn er ook een aantal regels die bij de ondertekening moeten worden nageleefd. De vereiste informatievelden worden niet door Tilt - The ChangeMaking Network vastgesteld, maar worden bepaald door de lidstaat waarvoor je het EBI ondertekent. De extra informatie die van je wordt gevraagd is een wettelijke verplichting om je handtekening als geldig te kunnen  beschouwen. 

Loading...