Czas na uniwersalną europejską ładowarkę

Deutsche | Eesti | English | Español | Italiano | Français | Nederlands | Polskie 

PETYCJA

Do: Thierry Breton, europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług

 

Wszyscy nosimy ładowarki. Kiedy o tym zapomnimy, istnieje ryzyko, że nie będziemy w stanie znaleźć odpowiedniej ładowarki i skończymy z rozładowaną baterią. Nie ma jeszcze dobrego powodu, by nie mieć wspólnej ładowarki. Nadszedł czas, aby uporządkować chaos ładowarek, z którymi wszyscy się zmagamy.

Od 10 lat toczy się debata na temat przejścia na wspólną ładowarkę dla wszystkich telefonów komórkowych i innych małych i średnich urządzeń, takich jak tablety i czytniki książek elektronicznych. W 2014 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę wymagającą uniwersanej ładowarki w UE. Z powodu agresywnego lobbingu korporacyjnego - w szczególności ze strony firmy Apple - wciąż tego nie osiągneliśmy.

Tu nie chodzi tylko o ułatwienie nam życia. Każdego roku na całym świecie powstaje 50 milionów ton elektronicznych odpadów. 12,3 mln ton tych odpadów pochodzi z Europy. Ładowarki produkowane są z cennych zasobów, a zmniejszenie ich liczby jest krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki. 

W ostatecznym rozrachunku, to my, konsumenci, płacimy cenę, ponieważ jesteśmy zmuszeni do kupowania nowej ładowarki z każdym urządzeniem. To nie przypadek, że Apple jest firmą, która najbardziej opiera się uniwersalnym rozwiązaniom - to właśnie Apple zarabia najwięcej pieniędzy na tym rozwiązaniu.

Tu nie chodzi tylko o ładowarki, ale o to, kto ustala reguły gry. Wybrani przedstawiciele polityczni, czy lobbyści korporacyjni? Wysyłamy jasny komunikat do Komisji: przestańcie blokować uniwersalną ładowarkę.

 

Podpiszesz?

Po 10 latach zwłoki, nadszedł czas, aby w końcu ruszyć dalej z uniwersalną ładowarką. Przewożenie ładowarek jest kłopotliwe dla każdego, a miliony ton odpadów elektronicznych jest generowanych każdego roku. Kilka korporacji osiąga zyski, a reszta z nas - razem z środowiskiem - słono za to płaci.

Podpisz petycję w sprawie uniwersalnej europejskiej ładowarki!