Atbalsti maksu par oglekli!

English | Italiano | Deutsch | Latviešu

PETĪCIJA

Brīdinājuma zvans ir nozvanījis — globālā sasilšana jāierobežo līdz 1,5°C, cik drīz vien iespējams. Jebkāda papildu sasilšana — kaut vai tikai par pusi grāda — pastiprinās sausuma, plūdu, pārmērīgas tveices un nabadzības draudus simtiem miljoniem cilvēku Eiropā un visā pasaulē.

Kā jau esi dzirdējis, vairāki Eiropas reģioni jau šobrīd saskaras ar aizvien ekstrēmākām dabas katastrofām, kuru biežums un intensitāte paaugstinās. Sausums un ugunsgrēki, piemēram, Itālijā, Portugālē un Grieķijā ir tikai piemērs tam, cik neatliekami ir pievērsties šai problēmai, lai novērstu jebkādu turpmāku negatīvu ietekmi uz Eiropas iedzīvotāju dzīvēm.

Šis ir trauksmes zvans, kuru ES dalībvalstis ignorēt vairs nedrīkst. CO2 emisijas, kuras izraisa fosilo kurināmo izmantošana, joprojām spēlē nozīmīgu lomu globālajā sasilšanā. Eiropa spēj un tai ir jāstrādā, lai šo tendenci pavērstu otrādi, ieviešot risinājumus, kuri novestu pie straujām un efektīvām izmaiņām tādās nozarēs kā enerģētika, rūpniecība un infrastruktūra.

Tāpēc es aicinu Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu ieviest tādus ES tiesību aktus, kas stiprinātu un papildinātu pašreizējos klimata un enerģētikas noteikumus, un kuru mērķis būtu atturēt no fosilo kurināmo lietošanas visos sektoros un stimulēt atjaunojamo resursu izmantošanu un energotaupību.

It īpaši:

  • Ieviest minimālo maksu par CO2 emisijām ar iespējamu diapazonu saražotai CO2 tonnai, sākot no 40 € līdz 2020. gadam un beidzot ar 100 € līdz 2030. gadam.
  • Atcelt pašreizējo piesārņotāju emisiju kvotu sistēmu.
  • Ieviest uz robežām ar trešajām valstīm īstenojamu pielāgošanas mehānismu, lai kompensētu zemāku CO2 emisiju cenu eksporta valstī.

 

 

2,741 SIGNATURES
GOAL: 0 signatures

Will you sign?