Dags att rädda våra bin

English | Nederlands | Deutsch | Français | Italiano | Español | Magyar | Hrvatski | SvenskaPolskie | Eesti keel

Bina är hotade och EU hjälper inte till.

Just nu beviljar Europa offentlig finansiering och subventionerar några av de mest destruktiva odlingsmetoderna - en katastrof för de flesta jordbrukare och för vår biologiska mångfald. Vi måste agera i Europa för att hjälpa bina.

Bina dör och enligt forskare är intensiva odlingsmetoder kombinerat med farlig användning av bekämpningsmedel bland de största orsakerna till biutrotning.

Bin, vilda djur, vårt jordbruk och kvaliteten på våra liv borde vara högsta prioritet för Europeiska unionen.

Låt oss agera tillsammans

Vill du skriva under?

Intensivt jordbruk och skadliga bekämpningsmedel dödar bin och sätter dem och vår biologiska mångfald i riskzonen för utrotning. EU borde sluta använda medborgarnas pengar för att finansiera skadliga bekämpningsmedel.

KOM MED I UPPROPET 👇