Save the Białowieża Forest

English

biforest_page

Bialowieza_header.png

 

Apel Europejskiej Partii Zieloni do Komisji Europejskiej
w sprawie budowy Drogi Narewkowskiej w Puszczy Białowieskiej


Do Pana Fransa Timmermansa
Pierwszego Wiceprezydenta Komisji Europejskiej

 

Szanowny Panie Timmermans,

Puszcza Białowieska jest jednym z ostatnich i największych lasów pierwotnych w Europie. W tym cennym miejscu, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, występuje unikalny ekosystem, który należy chronić przed zniszczeniem.

We wrześniu br. Zarząd Lasów Państwowych w Polsce ponownie podjął prace mające na celu budowę drogi pomiędzy miejscowością Narewka a Białowieżą, tzw. Drogi Narewkowskiej. W tym projekcie przedsiębiorstwo Lasy Państwowe zamierza poszerzyć oraz utwardzić 22 kilometrowy odcinek dotychczas piaskowej, leśnej drogi, przebiegającej w samym sercu Puszczy Białowieskiej. Prace budowlane trwają, i to pomimo wyraźnego nakazu tymczasowego zawieszenia prac wydanego w lipcu br. przez Komisję Europejską. W swojej instrukcji KE zwróciła się do Ministerstwa Środowiska o wykazanie, iż przy budowie Drogi Narewkowskiej spełnione zostały europejskie normy ochrony środowiska, oraz aby przygotowana została ocena oddziaływania drogi na środowisko.

W związku z tą, kolejną już próbą zagospodarowania terenu Puszczy Białowieskiej podjętą przy prawdopodobnym pominięciu europejskich wymogów ochrony środowiska, apelujemy do Komisji Europejskiej o:

- wystosowania do władz polskich kolejnego żądania wstrzymania dalszej budowy Drogi Narewkowskiej - do czasu przedstawienia dowodów na zgodność budowy z prawem europejskim.
- W przypadku, gdy nie zostanie wykazana zgodność z europejskimi wymogami ochrony środowiska, wzywamy o ostateczne wstrzymanie dalszych prac drogowych.

Silna reakcja ze strony Komisji Europejskiej ma ogromne znaczenie dla zapobiegnięcia niszczeniu środowiska naturalnego w Puszczy Białowieskiej. Ten unikalny ekosystem potrzebuje naszej ochrony!


Z wyrazami szacunku,
Imię, nazwisko, Partia Zieloni

1,212 SIGNATURES
GOAL: 0 signatures

Will you sign?

Showing 23 reactions

 • Katarzyna Hołda
 • Jolanta Barankiewicz
 • Max Skrzypek
 • Anna Drawc
 • Agata Czap
 • Hanna Barysevich
 • Beata Sztajkowska
 • Michał Polaski
 • Eva Boltruczuk
 • Joanna Kopczynska
 • Ewa Kral
 • Marzena Bieryt
 • Izabella Czyżewska
 • Boro Miloush
 • Francesco Costantini
 • Krzysztof Bonarek
 • Magdalena Jakubowska
 • Dobromir Manev
 • Kajetan Moraczewski
 • Paulina Pyrowicz
 • Agnieszka S. Nowak
 • Bresler Robert
 • Ewa Dądalska