Отказ от АЕЦ Белене СЕГА!

English | български | Deutsch

До г-н Бойко Борисов, министър-председател на Република България

Уважаеми г-н министър-председател,

Пиша Ви, за да изразя дълбоката си тревога от решението на правителството ни да се отмени приетото през 2012 г. решение за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка „Белене“. Както Ви е известно, решението за прекратяване на строителството на АЕЦ „Белене“ е прието от правителството на България и от Народното събрание поради опасения, свързани с високия сеизмичен риск на местоположението на Белене.

Както е добре известно на българското правителство, с издадената през 2003 г. Карта на сеизмичния риск в Европа и Средиземноморието, Европейската сеизмологична комисия (European Seismological Commission) е определила мястото, на което се предвижда строителството на АЕЦ Белене, като зона с висок сеизмичен риск и това не се е променило за изминалите петнадесет години.

Решението за възобновяване строителството на АЕЦ „Белене“ би представлявало неприемлив ядрен риск и съществена опасност за живота не само на българските, но и на всички европейски граждани, както и за съседните държави. Евентуален инцидент с АЕЦ Белене – например разрушително земетресение – би имал изключително тежки последици за околната среда, здравето на населението и икономиката в България и останалите държави – членки на Европейския съюз.

С отмяната на решението от 2012 г. за спиране на строителството на АЕЦ „Белене“, Вие забравяте 120-те жертви на земетресението от Вранча през 1977 г. В трагичния ден, на по-малко от 10 километра от площадката, на която се предвижда изграждането на АЕЦ „Белене“, земетресението почерни много семейства и погуби една трета от сградите в близкия град Свищов. Какви според Вас биха били последиците, ако там имаше и атомна електроцентрала? За ядрените централи и предизвикваните от тях катастрофи няма граници – те засягат всички нас.

В трагичния ден, на по-малко от 10 километра от площадката, на която се предвижда изграждането на АЕЦ „Белене“, 120 души изгубиха живота си и една трета от сградите в Свищов понесоха сериозни разрушения.

Бих искал(а) да Ви напомня също, че ядрената енергия става икономически все по-нерентабилна в енергийния сектор. Атомните електроцентрали стават все по-скъпи и са по-опасни за здравето на населението и за околната среда. Бъдещето на енергетиката е във възобновяемите източници, които все повече навлизат и са дълготрайно решение за енергопроизводство.

По горните причини Ви призовавам да прекратите проекта за изграждане на АЕЦ „Белене“, който носи огромни рискове за околната среда, здравето на населението и икономиката на България и всички държави – членки на ЕС.

3,095 SIGNATURES
GOAL: 0 signatures

Will you sign?