Aita lõpetada julm elusloomade transport!

English| Deutsch| Français| Nederlands| Italiano| Español| Polskie| Magyar| български

Petitsioon

Iga päev transporditakse tuhandeid elusloomi kohutavates tingimustes läbi Euroopa ja Euroopast välja. Neid viiakse kas tapamajja, nuumamisele või paljundamisele. Teekond võib kesta kümneid tunde ja isegi päevi, tihtilugu kannatavad loomad ruumi-, toidu- ja joogiveepuudust.

Sellist julma kohtlemist peavad taluma kõiki liiki farmiloomad ja nende noored järglased: sead, veised ja lehmad, lambad, eeslid, kanad ja hobused. Enamus veokeid, millega loomi transporditakse, ei ole sobivalt varustatud, mistõttu kannatab loomade heaolu tugevalt.

Transportimine tekitab loomadel stressi, ülekuumenemist, alajahtumist, tõsiseid vigastusi ja isegi surma. Ka kõige haavatavamaid ei säästeta: enim kannatavad selle julma kohtlemise all võõrutamata noorloomad. Nad on sunnitud tunde ja päevigi seisma jalul täistuubitud veokites, ilma puhkepauside ja piimaasendajata.

Olukord on hullemgi, kui loomad transporditakse väljapoole Euroopa Liitu – ilma puhkepausideta teekonnad kestavad päevi ja päevi. On aeg selline julm loomade kohtlemine lõpetada! Euroopa Liidu seadusandlus peab keelama elusloomade pikamaa transpordi väljaarvatud erandjuhtudel ning soodustada tuleb loomade tapmist kohapeal.

Loomade heaolu on Euroopa Liidu kodanikele südamelähedane ja oluline murekoht. Seetõttu kutsume üles Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamenti ja ELi liikmesriike:

  • Sätestama maksimaalseks loomade transpordiajaks tapamajja 4 tundi, maksimaalseks teekonnaks 300 kilomeetrit;
  • Sätestama võõrutamata noorloomade maksimaalseks transpordiajaks 1,5 tundi ja maksimaalseks teekonnaks 50 kilomeetrit;
  • Korrektselt rakendama määrust 1/2005, mille eesmärk on loomade heaolu standardite ühtlustamine.  
24,485 SIGNATURES
GOAL: 40,000 signatures

Will you sign?