Zróbmy dostęp do aborcji podstawowym prawem

ČeštinaDeutscheEspañol | Eesti keelEnglish | Français | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polskie | Português | Suomi | Svenska | Ελληνικά   

Petycja:

Kobiety zaciekle walczyły o swoje własne prawa reprodukcyjne. Przekaz jest jasny: nasze ciało, nasz wybór. Czas aby kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz instytucje Unii Europejskiej wyszły naprzeciw.

Dostęp do aborcji to prawo człowieka, a nie sprawa moralna. Ta petycja wymaga, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz europejskie instytucje chroniły kobiety od łamania ich praw człowieka poprzez dodanie prawa do dostępu do aborcji do Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Jedynie pokazując liderom, że domagamy się autonomii w zakresie swojego ciała sprawi, że będziemy mogli budować Europę, dla której priorytetem jest równość płci. Czy podpiszesz tą petycję wymagającą, by Europa podjęła działanie w kierunku ochrony reprodukcyjnych praw?

5,411 SIGNATURES
GOAL: 0 signatures

Will you sign?