Η πρόσβαση στην άμβλωση είναι ανθρώπινο δικαίωμα

ČeštinaDeutscheEspañol | Eesti keelEnglish | Français | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polskie | Português | Suomi | Svenska | Ελληνικά   

ΑΙΤΗΜΑ:

Οι γυναίκες αγωνίστηκαν σκληρά για τα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα. Το μήνυμα είναι σαφές: το σώμα μας είναι δικό μας, οι επιλογές είναι δικές μας. Είναι καιρός τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να κάνουν αυτά που πρέπει. Η πρόσβαση στην άμβλωση είναι ανθρώπινο δικαίωμα και όχι ηθικό ζήτημα.

Αυτή η εκστρατεία απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να προστατεύσουν τις γυναίκες από οποιαδήποτε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους προσθέτοντας το δικαίωμα πρόσβασης στην άμβλωση στον Ευρωπαϊκό. Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δίνοντας στους ηγέτες μας να καταλάβουν ότι απαιτούμε την σωματική αυτονομία μας, θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη που δίνει προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων.

Μπορείτε να υπογράψετε αυτό το αίτημα για να απαιτήσετε από την Ευρώπη να αναλάβει δράση για την προστασία των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων;

Θα υπογράψετε;

Opt in to occasional emails from the Greens in the European Parliament