Přístup k interrupci je lidským právem

ČeštinaDeutscheEspañol | Eesti keelEnglish | Français | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polskie | Português | Suomi | Svenska | Ελληνικά   

PETICE:

Ženy už dlouho a usilovně bojují za svá reprodukční práva. Poselství je jasné: moje tělo, moje volba.

Evropský soud pro lidská práva jasně stanovil, že odpírání služeb sloužících k ochraně sexuálního a reprodukčního zdraví je závažným porušením základních lidských práv. Přesto ženy při snaze těchto služeb využít stále čelí překážkám. Navíc jsou často vystaveny společenskému stigmatu. Je na čase, aby se členské státy EU a evropské instituce v tomto ohledu za ženy postavily a vyslyšely jejich jasný vzkaz: „Moje tělo, moje volba.“

Přístup k interrupci je lidským právem, nikoli morální otázkou. Touto peticí vyzýváme členské státy EU a Evropskou komisi, aby chránily ženy před všemi formami porušování jejich lidských práv. Členské státy a Evropská komise musí rázně a jednou pro vždy odmítnout zpátečnické a represivní přístupy, legislativu a politická opatření, které ženám upírají právo na sebeurčení. A to tím, že právo na přístup k interrupci zakotví do Listiny základních práv EU.


Jen když dáme politické reprezentaci jasně najevo, že požadujeme tělesnou autonomii, budeme moci vytvářet Evropu, která dbá na skutečnou rovnost žen a mužů. Podepíšete petici, která Evropu žádá, aby se aktivně zastávala reprodukčních práv?

Podepíšete to?

Opt in to occasional emails from the Greens in the European Parliament