Rätten till abort är en mänsklig rättighet

ČeštinaDeutscheEspañol | Eesti keelEnglish | Français | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polskie | Português | Suomi | Svenska | Ελληνικά   

Namninsamling:

Kvinnor har outtröttligt stridit för sina reproduktiva rättigheter. Budskapet är tydligt: Våra kroppar, våra val. Det är hög tid för EUs medlemsstater och institutioner att steppa upp.

Rätten till abort är en mänsklig rättighet, inte en moralisk fråga.

Den här namninsamlingen kräver att EUs medlemsländer och dess institutioner ska skydda kvinnor från alla typer av kränkningar av deras mänskliga rättigheter genom att lägga till rätten till tillgänglig abort i EUs dokument för fundamentala rättigheter.

Det är bara genom att låta våra makthavare veta att vi kräver kroppslig självständighet som vi kan bygga ett Europa som prioriterar jämställdhet mella könen.

Kan du skriva under den här namninsamlingen för att kräva att Europa tar ställning för skyddandet av reproduktiva rättigheter?

5,412 SIGNATURES
GOAL: 0 signatures

Will you sign?