Połóżmy kres okrutnym warunkom transportu zwierząt!

English | Deutsch |Estonian | Français | Nederlands | Italiano | Español | Polskie | Magyar | български

Petycja 

Do: Komisja Europejska, Parlament Europejski,
Kraje Członkowskie Unii Europejskiej

Każdego dnia w Europie i poza jej obszarem tysiące zwierząt są transportowane w nieludzkich warunkach. Zwierzęta są przewożone do uboju, tuczu lub rozpłodu. Podróż może trwać dziesiątki godzin, a nawet całe dnie, a zwierzęta są często stłoczone i pozbawione wody oraz odpowiedniej karmy. W ten okrutny sposób traktowane są wszystkie gatunki zwierząt hodowlanych wraz z potomstwem: świnie, krowy, owce, osły, kury i konie. Samochody ciężarowe w większości nie są nawet odpowiednio wyposażone, co jest poważnym zagrożeniem dla dobrostanu zwierząt.

Zwierzęta cierpią z powodu stresu, gorąca, zimna, urazów i stłoczenia, a niektóre nie przeżywają transportu. Nawet najbardziej delikatnym zwierzętom nie oszczędza się okrucieństw. Skutki tego bestialskiego traktowania są najgorsze w przypadku nieodsadzonego potomstwa. Młode są zmuszane do stania godzinami, a nawet dniami w zatłoczonych samochodach ciężarowych bez odpowiednich substytutów mleka, karmy, a nawet odpoczynku.

Sytuacja zwierząt transportowanych poza UE jest jeszcze gorsza: ich podróże trwają całymi dniami, często bez żadnego odpoczynku. Nadszedł czas, by położyć kres temu okrucieństwu! Potrzebujemy przepisów unijnych, które będą zezwalały na transport dalekosiężny tylko w wyjątkowych przypadkach i które będą sprzyjały ubojowi na miejscu.

Dobrostan zwierząt jest obecnie jedną z najważniejszych kwestii dla obywateli UE. W związku z tym wzywamy Komisję Europejską, Parlament oraz państwa członkowskie do:

  • wprowadzenia maksymalnego czasu podróży oraz odległości do miejsca uboju wynoszących odpowiednio 4 godziny i 300 km;
  • zaostrzenia tych limitów w przypadku zwierząt nieodsadzonych, takich jak cielęta, do 1,5 godziny i 50 km;
  • prawidłowego wdrożenia rozporządzenia nr 1/2005 w celu harmonizacji standardów dotyczących dobrostanu zwierząt.

Will you sign?